کمک به فرزندان ، انجام تکالیف مدرسه ، یک محیط مطالعه ، پیش بینی زمان لازم ، اهمیت وارزش تکلیف ، تلاش های اولیه ، فراگیری روش ها ، خلاصه کردن واز برکردن دروس ، خودآزمایی

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

کمک به فرزندان درانجام تکالیف مدرسه

6

در اینجا نکاتی را برای آگاهی پدر ومادران عزیز جمع آوری کردم شما عزیزان بایدبا دقت وباحوصله به نکته های زیرعمل کنید تا فرزندان بدون داشتن هیچ موردومشکلی بتوانند تکالیف خود را انجام دهند.

.یک محیط مطالعه بانورکافی وراحت برای مطالعه اوتدارک دیده ،تابتواند برای انجام تکالیف منزل ومطالعه از آن استفاده کند .

.صداهای درون خانه ،دخالت خواهروبرادرها ،تماشای تلویزیون وسایر صداهای مزاحم که با انجام تکالیف و مطالعه او تداخل پیدا می کنند رامحدود نمایید.

ادامه مطلب