مکیدن انگشت ، مکیدن انگشت در کودکان ، جدایی لازم و اجباری ، محیط خانوادگی ، استقلال داشتن ، پستانک یا سینه مادر ، اعمال سازش

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

آیا مکیدن انگشت در کودکان نگران کننده است؟

2

کودک از ۶ ماهگی به بعد استقلال داشتن را احساس می کند و مکیدن انگشت باعث می شود که او احساس امنیت بیشتری کند اگر محبت ها و توجه لازم شما موجب شود که کودک توجه به محیط اطراف خود داشته باشد و با امکانات تازه ای که او را با دنیای جدید پیوند می دهدآشنا شود ، به تدریج کمتر به مکیدن شصت روی می آورد و کم کم آن را ترک می کند.

مکیدن شست و مشابه آن نظیر مکیدن انگشتان پا در شیر خواری رایج است. شروع عادت مکیدن شست در کودکان از ۴ ــ ۳ ماهگی است و بلافاصله پس از تولد چنین عادتی در وی شکل نمی گیرد.  کودک در سنین شیر خواری اغلب پس از غذا خوردن شصت خود را مک میزند برخی از کودکان به  محض اینکه پستانک یا سینه مادر را از دهانش بیرون بیاورند به این کار مبادرت می ورزند .

ادامه مطلب