لجبازی كودك ، درمان لجبازی کودکان ، کودک ، رژیم غذایی مناسب

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

هنر مقابله با لجبازی كودك

28

برای درمان لجبازی کودکان، در ابتدا باید روی استقلال آن‌ها به شکل عملی و فکری کار شود، والدین باید به کودک میدان دهند تا خودش کارهای شخصی‌اش را انجام دهد…

با کودک مدارا کنید
با این‌گونه کودکان باید مدارا کرد و ابتدا زمینه‌های بروز لجبازی را شناسایی کرد، سپس کودک را از آن دور کرد، مانند کودکی را که در بازار از والدین می‌خواهد كه هر چیزی را برایش بخرند. (لزومی برای به بازار بردن کودک زیر هفت سال وجود ندارد. از آنجایی که قدرت درک و تصمیم گیری مغزش هنوز متکامل نشده است، ممکن است دیگران را به زحمت بیندازد) همیشه درباره برآوردن خواسته‌هایش یک چیز دیگر را باید جایگزین کرد، مثل ابزار پلاستیکی به جای واقعی و دور نگاه داشتن وسایل خطرناک از دسترس کودک.

ادامه مطلب