خلاقیت ، خلاقیت های دردسر ساز ، کمال غرور ، نمره‌های ضریب هوشی ، کودکان کم‌آموز ، داشتن فرصت ، همسالان فرزند

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

خلاقیت های کودکانه دردسر ساز!

35

کودکان را تشویق کنید که حداقل در یکی از زمینه‌های خلاقانه، همواره مثمرثمر باشند و به آن‌ها یاری دهید تا برای کار درخشان خود، مخاطبی در نظر بگیرند

گاهاً نظریاتی داده می شود مبنی بر اینکه کودکان خلاق، کم آموزند و یا برعکس. در حالی که کودکان کم آموز، همیشه خلاق نیستند و کودکان خلاق هم همیشه کم آموز نیستند. با وجود این، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کودکان بسیار خلاق، در کلاس‌های عادی عملکرد خوبی ندارند. والدین این کودکان بسیار خلاق، بارها با کمال غرور می‌گویند که کودکان آن‌ها، «همیشه برخلاف جریان آب شنا می‌کنند».بعضی کودکان بسیار خلاق، به‌دلیل ایجاد برخی مشکلات در مدرسه، نامشان سر زبان‌ها می‌افتد.

ادامه مطلب