ریسه رفتن در كودكان

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

ریسه رفتن در كودكان

24

برخی از والدین به اشتباه جهت اتمام حمله و نفس كشیدن ، شانه ها یا سر كودك را گرفته و شدیدا تكان می دهند.
۱- علت ریسه رفتن چیست؟
-علت واقعی آن دقیقا مشخص نشده است ، اما ممكن است به دلیل مسائل روحی روانی ویا عادتی باشد. آنچه كه در این رابطه مهم است عدم وجود ضایعه و اختلال عصبی درمغز است و می توان آنرا یك مسئله طبیعی تلقی نمود كه دربرخی از كودكان وجود دارد .
۲- آیا در موقع ریسه رفتن ممكن است قسمتی از بدن كودك دچار لرز و انقباضات مكرر ( همانند تشنج ) شود؟
-بله . درحدود یك سوم موارد چند انقباض ولرز خفیف در دست ، پا یا عضلات صورت ( نظیر فك یا لب ها ) رخ می دهد و به سرعت نیز برطرف می شود و هیچ مسئله ای را به وجود نمی آورد ، اما درصورت وجود چنین حالتی برای اطمینان خاطر از عدم وجود صرع ، بهتر است به پزشك مراجعه شود . گاهی نیز كودك برای مدت كمتر از یك دقیقه بی حال وگیج ومنگ می شود .


۳-درایجاد این حالت آیا ارث دخالت دارد ؟
-بله. دیده شده است كه در حدود ۲۳% موارد سابقه چنین حالتی درافراد خانواده كودك مبتلا وجود دارد .
۴-ریسه رفتن چه ویژگیهایی دارد ؟
-خصوصیات و ویژگیهای ریسه رفتن عبارتنداز:

-این حالت درحدود۴%  كودكان درسنین كمتر از ۶تا ۸ ماهگی اتفاق می افتد (۷۵% موارد) و به ندرت ممكن است قبل از۶ ماهگی یا پس از ۶ سالگی  اتفاق بیفتد.

-همیشه درموقع بیداری اتفاق می افتد.

-تقریبا همیشه كمتر ازیك دقیقه طول می كشد و خود به خود بدون هیچ اقدامی بر طرف می شود.

-ممكن است روزی یكبار تا ماهی یكباراتفاق افتد.
۵-آیا ریسه رفتن باعث صدمات و اختلالات عصبی می شود؟
-خیر. تقریبا هیچگاه دراثر ریسه رفتن صدمه ای به مغز نمی رسد  و در آینده نیز هیچ مشكل جسمی یا روحی برجای نمی گذارد .
۶- ریسه رفتن تاچند سالگی باقی می ماند؟
-دراكثر موارد پس از سن ۳ سالگی از بین می رود و در حدود ۹۰%  بیماران تا سن ۵ الی ۶ سالگی به طور كامل بهبود یافته ودیگر دچار حملات نمی شوند و سایر كودكان نیز به مرور زمان بهبود می یابند.

۷- آیا ریسه رفتن نیاز به درمان خاصی دارد؟
-در اكثر موارد خیر. اگر دفعات ریسه رفتن بیش از یكبار در روز باشد و یا بیش از یكدقیقه طول بكشد ، اغلب با تجویز یك داوری آنتی كولینرژیك توسط  پزشك بهبود یافته و یا دفعات و مدت آن كاهش می یابد . البته رفتار والدین در برخورد با چنین حالتی نیز در بدتر یا بهتر شدن آن بی تاثیر نیست . در سایرموارد نیاز به هیچ نوع درمان خاصی نیست.
۸- درموقع ریسه رفتن، والدین چه نكاتی را باید  رعایت كنند ؟
-برخورد مناسب والدین با چنین ناراحتی در اكثر موارد باعث بهبودی سریع حمله و حتی كاهش دفعات حمله می شود ، لذا به والدین توصیه می شود نكات زیر را رعایت كنند :

-درموقع حمله خونسردی خود را حفظ كرده و بدون آنكه كودك متوجه اضطراب ونگرانی شما شود او را دراز كرده و یك پارچه مرطوب ( سرد ) روی پیشانی او بگذارید.

-هرگزاقدام به باز كردن دهان كودك و یا گذاشتن چیزی داخل دهان او نكنید .

-برخی از والدین به اشتباه جهت اتمام حمله و نفس كشیدن ، شانه ها یا سر كودك را گرفته و شدیدا تكان می دهند . جدا از این كار خود داری كنید .

-نیازی به تنفس مصنوعی یا ماساژ قلبی نیست .

-طوری رفتار نكنید كه كودك برای رسیدن به مقاصد واهداف خود از این حربه وشیوه استفاده كند .

-درحالات زیر كودك را بلا فاصله به اولین مركز درمانی برسانید :

الف – اگركودك بیش از یك دقیقه نفس نكشد .

ب – اگر اختلال هوشیاری پس از حمله بیش از یك دقیقه طول بكشد.ارسال نظر